Linja-autoliikenne Salminen Ky


Linja-autoliikenne SALMINEN Ky

Laatulupaus 2017 (JLL 48 §)

Tarjottavat liikennepalvelut

Tarjoamme aikataulun mukaisia reittiliikennepalveluja sekä tilausliikennepalveluja asiakkaiden tilausten mukaisesti. Tuotamme myös palveluliikennepalveluita tilaajaorganisaatioiden (esim. kuntien) määrittelyiden mukaisesti sekä Kansaneläkelaitoksen korvaamia matkoja pyörätuoliasiakkaille. Lisäksi yrityksemme on rekisteröitynyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkatoimistorekisteriin (rekisteritunnus 3489/01/MjMv).

Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen

Linjaliikenteemme reiteistä ja aikatauluista saa tietoa Oy Matkahuolto Ab:n valta-kunnallisesta järjestelmästä www.matkahuolto.fi tai soittamalla numeroon puh. 0200 4000 Liikenteen reiteistä ja aikatauluista tiedotamme myös painetuissa aikataulu-julkaisuissamme.

Käytössä olevat liput ja niiden hinnat

Käytössämme on Oy Matkahuolto AB:n liput ja hinnat. Tiedot lipuista ja hinnoista löytyy osoitteesta www.matkahuolto.fi Hyväksymme maksuvälineenä kaikki Matkahuollon lipputuotteet sekä käteisen rahan.

Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen

Kuulumme Oy Matkahuolto Ab:n valtakunnalliseen informaatio- ja lippujärjestelmään.

Käytössä olevat ajoneuvot

Käytössämme on 6 linja-autoa, paikkamääriltään 9-58 paikkaa. Busseista 5 on varustettu ilmastoinnilla. Liikuntarajoitteisille on käytössä 16-paikkainen pienoislinja-auto, joka on varustettu pyörätuolinostimella. Liikenteessä käytämme eri tarkoituksiin parhaiten sopivia linja-autoja.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakastyytyväisyyttä mitataan satunnaisesti linja-autoissa suoritetuin asiakaskyselyin sekä henkilökohtaisten keskustelujen avulla. Asiakaspalautetta otetaan vastaan myös puhelimella, sähköpostilla sekä henkilökuntamme välityksellä. Seuraamme jatkuvasti asiakaspalautteita ja pyrimme niiden perusteella parantamaan toimintaamme.

Valitusten käsittely

Kaikki palautteet käsitellään ja asiakkaalle pyritään vastaamaan nopeasti. Valitukset käsittelemme luottamuksellisesti ja tapauskohtaisesti.

Erityisryhmien käytössä olevat palvelut, avustaminen, tiedottaminen ja tarpeiden huomioiminen

Liikuntarajoitteisille asiakkaille on käytössä 16-paikkainen pienoislinja-auto, joka on varustettu pyörätuolinostimella. Kuljettajamme avustavat tarvittaessa liikuntarajoitteisia ja kaikkia muitakin apua tarvitsevia matkustajia.

Etusivu